Make your own free website on Tripod.com
Hikayeci, romancı, siyaset adamı. 1883 yılında Çorlu'da doğdu. Düzenli bir eğitim görmedi.

20 yaşlarında, o zamanlar gizli bir dernek olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi (1906). Esendal, Cemiyet tarafından İstanbul Teftiş Kurulu'na çağrıldı (1908), bu tarihten sonra parti müfettişi olarak Anadolu ve Rumeli'yi yakından görüp tanımak fırsatını buldu.

Üretime katkısı olan toplulukların, yurt yönetiminde de payı olması gerektiğini düşünüyordu. Türk-İslam dünyasındaki meslek kuruluşları olan Fütevvet örgütünün canlandırılmasını, milletvekillerini illerin değil, eski loncaların bir devamı olarak kurulacak olan Esnaf Odaları'nın seçmesi gerektiğini savundu. Parti içinde meslekî temsil düşüncesini savunanların (Nail Bey, Kara Kemal, Muhittin Birgen, Sadık Vicdanî vb) arasında yer aldı. Meslekî temsil düşüncesini benimseyen eski arkadaşlarıyla birlikte, egemen çevrelerin hoş görmediği Meslek gazetesini çıkardı (1925). Hakkında tutuklama kararı çıkması sebebiyle İtalya'ya kaçtı.

İzmir Suikasti'nin iktidara muhaliflerini "tasfiye" olanağı verilmesinin ardından yurda döndü. Mustafa Kemal'in safına geçti ve T.B.M.M. hükümetinin ilk orta elçisi olarak Azerbaycan'a gönderildi (1920). 1925'te Tahran elçiliğine atanıncaya kadar Galatasaray ve Kabataş liselerinde tarih, coğrafya öğretmenliği yaptı. M.Ş.E. elçi ve büyük elçi olarak 12 yıl kadar İran, Afganistan ve Sovyetler Birliği'nde kaldı. Kendi çabasıyla bu süre içinde Farsça, Fransızca ve Rusça öğrendi.

1938 yılında yurda dönünce önce Bilecik, sonra Elazığ milletvekilliği yaptı, daha sonra C.H.P. Genel Sekreteri oldu (1941 - 1945). Bu görevi sırasında partinin gençleşmesine, 35'ler Hareketi'nin gelişmesine destek oldu, daha sonra kendi isteğiyle bu görevinden ayrıldı (1945).

Son yıllarını öykülerini yazmak, yapıtlarını derleyip kitaplaştırmakla geçirmiştir.
hayat öyküsü roman ve öyküleri siyasi hayati mşe fotoğrafları hakkinda yazilanlar